Vidnesbyrd fra Pia #HumanRise

Jeg er 42 år og mor til to. Jeg er uhelbredeligt syg af brystkræft med kræft i lever og knogler og er i livsforlængende kemobehandling. Jeg har siden jeg fik min diagnose i 2016 været omfattet af standby-ordningen og fået forlængelse af sygedagpenge efter sygedagpengeloven §27 stk.1, nr. 5, der giver ret til tidsubegrænset sygedagpenge, når der er tale om en livstruende, alvorlig sygdom.
Jeg har været i et opslidende langvarigt kemobehandlingsforløb og er fortsat i livsforlængende kemobehandling, hvor jeg får behandling 9 dage ud af en 21-dages periode. Jeg er stærkt mærket både fysisk og psykisk af sygdommen og behandlingen. Mine ressourcer er derfor små, og jeg kæmper i det daglige med at få mine kræfter til at række til selv simple dagligdagsopgaver.

Jobcenteret har truffet afgørelse om, at jeg skal i et jobafklaringsforløb, da de vurderer, at jeg ikke længere har behov for at være omfattet af standby-ordningen – dette på trods af at jeg har livstruende kræft, der ifølge "diagnoselisten" berettiger mig til at være omfattet af standby-ordningen. Jobcenteret vurderer, at jeg ikke aktuelt er livstruet, ligesom de vurderer, at mit helbred er væsentligt forbedret og lægger vægt på, at min sygdom er i en stabil fase – dette på trods af flere lægefaglige udtalelser der erklærer, at jeg aktuelt er livstruende syg, stærkt mærket af sygdom og behandling og med tiltagende bivirkninger fra kemobehandlingen. Jobcenteret underkender altså de lægefaglige udtalelser, men som de meget nedværdigende sagde på et opfølgningsmøde "vores indtryk er, at sådan skriver lægerne altid fra Onkologisk Afdeling".

Jeg er ikke i tvivl om, at det faktum, at jeg indtil for nylig har været omfattet af standby-ordningen, har været en afgørende faktor for, at jeg har haft den ro, jeg lige netop har behov for for at kunne forholde mig til min dødlige sygdom og give kroppen den ro, der er krævet for, at jeg kan passe min livsvigtige behandling. Mit læs er nu væltet. Min helbred er væsentligt forværret, der er ikke meget livsglæde tilbage, og værst af alt har jeg været for afkræftet til at kunne få min livsvigtige kemobehandling. Mine ressourcer rækker ikke til oven i sygdom og behandling at skulle forholde mig til møder på jobcenteret, breve fra jobcenteret og jobafklaringsforløb. Alt jeg ønsker er ro i min sidste tid!

Rejs dig for dig selv og andre med dit vidnesbyrd. Send en kort tekst og billede med #HumanRise her.

NYHEDSBREV

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag opdateringer om vores arbejde og events.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram