Vidnesbyrd fra Jytte #HumanRise

Jeg blev syg i 2015, og fyret fra mit job. Er blevet raskmeldt af Jobcenter 2 gange. Første gang var jeg naiv og skrev selv min klage og fik ikke min sag ordentlig belyst, og fik derfor ikke medhold i Ankestyrelsen.
Jeg blev i første omgang reddet af en TAE forsikring, men de valgte af følge jobcentret afgørelse og også raskmelde mig, på trods af at den speciallægeerklæring, som forsikringsselskabet selv havde bedt om, udtrykkelig anbefalede ikke at raskmelde mig.
Jeg var så nødt til at melde mig ledig, og min læge lavede nødtvungent en raskmeldings erklæring med skånehensyn. De skånehensyn kunne bare ikke bruges i dagpengesystemet, for som en sagsbehandler sagde, "hvis du har behov for skånehensyn, så er du i det forkerte system."
Men i sygedagpengesystemet mente de jo, at jeg godt kunne blive afklaret i dagpengesystemet, så jeg var havnet mellem 2 stole, og efter et halvt år brød jeg sammen med total udbrændthed og måtte igen sygemelde mig.
Endelig nåede jeg til et rehap møde og fik bevilget et jobafklaringsforløb og dermed praktik. Og glad var jeg, efter 4 år kunne jeg endelig blive afklaret.!
Glæden varede dog ikke længe, for det viste sig, at jeg ikke kunne klare en praktik på få timer, og praktikken måtte stoppes før tid, hvilket både læge, sagsbehandler og jobkonsulent var enige i. Jobkonsulenten skrev i sin rapport, at "der stort set ingen arbejdsevne var" Det er virkelig ikke sjovt at måtte erkende, at jeg var havnet uden arbejdsevne.
Min sag skulle så revurderes højere oppe i systemet. Og vupti, tikkede der en raskmelding ind i min E-boks! Jobcenteret mente, at jeg sagtens kunne forsørge mig selv, og stoppede dermed mit forløb. De havde blikket stift rettet mod den 2 år gamle tidligere ankesag, som de vandt, og det faktum, at jeg havde sygemeldt mig lige før et kursus! Og så slet ikke på den person, der sad foran dem, og ikke kunne klare sin praktik, og som jo var blevet mere syg siden da. Selv deres egen jobkonsulents rapport tog de ikke hensyn til. Så hvorfor overhovedet spilde ressourcer og tid på en praktik, når man bagefter ikke bruger hverken læge, sagsbehandler eller jobkonsulents vurdering!
Klog af skade, fik jeg hjælp til klagen, som gik videre til Ankestyrelsen.
Efter 8 mdr. uden indtægt fik jeg klokkeklar medhold i Ankestyrelsen, og blev så ringet op af en sagsbehandler fra Jobcenteret, at "ups, de havde vist lavet en fejl, og efter at have kigget i min sag, mente vedkommende, at vi skulle arbejde på en afklaring til Førtidspension" ! Dvs med 8 mdrs. mellemrum bliver min sag vurderet til raskmelding og Førtidspension på de samme sagsakter, det er jo nærmest en form for plat eller krone!
Pga Corona kom der aldrig gang i nogen afklaring til Fp, og jeg var i mellemtiden blevet gammel nok til at søge Seniorpension, som jeg fik bevilget.
Så 6,5 år i systemet, hvor jeg bare er blevet mere syg, og der er spildt en masse skattekroner på ankesager og sagsbehandling. Og hvor jeg i stedet for fred og ro til at blive raskere, har skullet kæmpe med 2 ankesager i jobcenteret og en ankesag mod mit forsikringsselskab, og er blevet endnu mere syg undervejs.

Rejs dig for dig selv og andre med dit vidnesbyrd. Send en kort tekst og billede med #HumanRise her.

NYHEDSBREV

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag opdateringer om vores arbejde og events.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram