Vidnesbyrd fra Elena #HumanRise

Jeg er borger i Guldborgsund kommune, og dette er mit nødråb.

Jeg flyttede hertil i april 2020 fra Roskilde, lider af flere psykiske diagnoser , hvor den mest fremtrædende er Borderline, . Derudover lider jeg af periodiske depressioner, angst og spiseforstyrrelse.Alle disse udredningsforløb, samt terapi og behandlingsforløb, er sket under Roskilde Psykiatri og forinden var jeg i tuba i 2 år

Mine lidelser er stationære og alle behandlingsmuligheder udtømt og afprøvet. Mine diagnoser er altafgørende for mit generelle velbefindende og 100% bestemmende for, hvordan min hverdag forløber og jeg bliber stærkt forværret af pres og urealistiske forventninger fra et jobcenter. Derfor har jeg fået lavet alt fra arbejdsfunktions beskrivelse til funktionsevnebeskrivelse , og hvad der ellers hører til, når jeg er for psykisk handicappet til , at kunne være aktiv jobsøgende på arbejdsmarkedet.

Alle undersøgelser og lægeerklæringer fra lægerne i psykiatrien mfl, har konstateret det samme, nemlig at mine behandlingsmuligheder er udtømte og min tilstand stationær. Derudover er jeg fuldstændig ude af stand til mange andre daglige gøremål, hvilket er grunden til at mine forældre må hjælpe mig, i perioder , trods det at min mor er fysisk handicappet. Derfor må hun nogen gange melde pas, hvor nødigt hun vil , og min far må træde til selvom han har fuldtidsarbejde. Men alligevel fastholdes jeg på kontanthjælp, hvilket betyder utallige kontroller osv som hver gang ødelægger flere nætter og dage, da jeg har meget svært ved at overskue og tage mig sammen blot til at tale i telefon. Og det er ved at nedbryde mig fuldstændigt efterhånden. Har også min servicehund der hjælper mig i hverdagen

Har været ved speciallæge i psykiatri der skal vurderede min arbejdsevne , til trods for de mange rapporter hidtil, det stadigt er gældende for mine stationære diagnoser Det er et uhyrligt pres og jeg forstår ikke meningen bag, da jeg kun oplever en forværring af min tilstand
Af beskæftigelsesministeriets vejledning nr 9465 af 27/5-16 , af Troels Lund, fremgår det at behandlingen på jobcentre mv ikke må belaste eller forværre sygdomstilstanden , hverken fysisk eller psykisk. Men jeg har desværre kun oplevet psykisk forværring og tilbageslag , uafbrudt det seneste år, og jeg er ved at nå et punkt , hvor jeg slet ikke magter mere.

Det fremgår også af de alle papirer vedrørende min sag , specielt min funktionsbeskrivelse tillige med arbejdsfunktions beskrivelsen, og alt er tillige udfyldt og lagt i min sag. Så hvad mere forlanges der af mig for at jeg kan få en tålelig tilværelse uden de daglige forringelser jeg nu oplever? Her er mit nødråb, for jeg kan snart ikke bære mere, og jeg må spørge hvorfor jeg skal fastholdes på kontanthjælp til trods for at jeg har lidelser jeg aldrig kan blive rask med, og hvorfor skal jeg hele tiden kastes videre rundt i systemet , når speciallægerne ikke kan tilføje mere end der allerede står hvoraf jeg mener det er at overbelyse min sag, Det tærer på mig så jeg til tider, ofte, overvejer at gøre en ende på det hele. Kan ingen hjælpe mig så jeg kan få en nogenlunde tålelig tilværelse, uden konstant pres fra jobcentrets side? Jeg kommer ikke til at blive bedre, tværtimod, så længe det her fortsætter, og det er på 8 år nu! Kan man ikke hjælpe mennesker som mig til en tålelig tilværelse med førtidspension , når der nu ikke er andre muligheder, og slet ingen muligheder for at jeg bliver rask? Fik tildelt førtidspension 19 januar 2022 men her i marts valgte pensions nævnet at fratage den igen da de mener med rette tiltag og helhedsorienteret indsats skulle jeg kunne blive selvforsørgende, men de vælger at se bort fra de 17 år med uddannelser og job og nederlag på nederlag og de 8 år i systemet uden afklaring og jeg er for syg til at skulle alt muligt og de vælger at ignorere alle læge udtalelser og jeg er stationært syg der er ikke mere at komme efter andet end det koster mig livet kan snart ikke mere 😢de gav mig håb for fred men nu skal jeg mishandles videre i det umenneskelige system der ender med at tage livet af mig er syg så giv mig nu fred, oplever en forværring efter de igen fratog mig mit håb om fred i systemet som syg.

Rejs dig for dig selv og andre med dit vidnesbyrd. Send en kort tekst og billede med #HumanRise her.

NYHEDSBREV

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag opdateringer om vores arbejde og events.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram